Myrde, stjele og ødelegge

ISIS

ISIS

ISIS truer Israel i sin ukentlige publikasjon.

Denne ukens Al-Naba, ISIS’ nettavis, inneholder trusler mot Israel. – Og i motsetning til Hamas, skriver de skruppelløse Muhammeds soldater, – er ikke vi bundet av geografiske grenser eller internasjonale normer.

Det er MEMRI ( Middle East Media Research Institute) som har funnet og oversatt artikkelen. Israel føler seg truet av ISIS, hevdes det. Årsaken er at statene rundt har kollapset, og ISIS rykker nærmere Israel.

Derfor har Israel startet en krig mot ISIS, hevder artikkelen videre. Israel skal ifølge dem ha angrepet terrorgruppen i Sinai, med jetjagere. Så nå er hele verden arena for ISIS’ krig mot Israel. Kampen står mot “polyteismens forkjempere”, og dette innebærer også jødene.

Disse besatte, grusomme menneskene har ikke nok med de 2,7 millioner kvadratkilometer araberne har i den arabiske halvøy, samt alt de har erobret i Nord-Afrika og østover sør for Russland, de skal ha det bittelille jødiske landet ved Middelhavet også. Ikke ett sted skal jødene få leve i fred, om de var opp til disse som har sverget troskap til verdens mest betydningsfulle ørkenrøver noensinne, Muhammed. Målet og metodene de bruker minner sterkt om jøden Jesu beskrivelse av Den onde, – Tyven: han som bare kommer for å stjele, myrde og ødelegge.

“Sykes-Picot-statenes kollaps, de som hadde som oppgave å beskytte den jødiske staten; at ISIS-mujahediner kommer nærmere dens grenser; [Israels] frykt for at ISIS skal spre sin metodologi blant de undertrykte muslimene innenfor disse grensene [frykt for at ISIS’ ideologi sprer seg blant israelske arabere]; og det at korsfarerstatene som beskytter jødene åpenbart har mislykkes med å vinne krigen mot dem [ISIS] – alt dette er faktorer som gjorde at den jødiske staten ikke lenger kunne sitte uvirksom, stilt overfor denne faren,” skriver artikkelforfatteren.

“Men,” fortsetter artikkelen, Islamsk stat “fornekter denne internasjonale orden,” og dens krig “har ingen andre grenser enn dem Allah foreskriver for muslimene i deres jihad for å få polyteistene til å underordne seg islams herredømme. Hele verden er en arena for dens jihad; alle muslimer er potensielle soldater i dens hær, og alle som kjemper for polyteisme på denne jord, og jødene med dem, er legitime mål.”

Det er ingen ende på hatet. “Enhver trussel dens ledere kommer med mot jødene stammer fra løftet Allah ga dem om at de skulle lykkes i sitt forsett. Slik Sheik Abu Mus’ab [lederen for IS i Irak] har sagt, slåss han med sine folk I Irak, mens deres øyne er på Jerusalem.”

Artikkelen mener også å vite at ISIS har bedre muligheter enn noen andre har hatt, ettersom de er nærmere Israel.

MEMRI påpeker imidlertid at gruppen ikke nødvendigvis ser på Israel som sitt primære mål, men heller noe som kommer senere, etter at de har nedkjempet de arabiske statene de er omringet av.

“La jødene bombe med sine fly. De rammer oss ikke hardere enn korsfarerne gjør med sine fly. Allah satte oss i stand til å holde stand mot dem. Med Allahs tillatelse vil de bli overmannet, og de vil bli bragt til helvete,” konkluderer artikkelen med.

Jerusalem Post

Comments are closed.