BDS-bevegelsen: – Hele Israel er en koloni

Israel - en "koloni"?

Israel – en “koloni”?

“Israeli Apartheid Week” starter i morgen tirsdag i Frankrike, skriver Jerusalem Post. Det er den sterkt Israel-fiendtlige BDS-bevegelsen (Boycot – Divestment – Sanctions) som står bak arrangementet, som i år har tittelen “100 års okkupasjon / 100 år med folkelig motstand for rettferdighet”. Med denne tittelen viser de sitt egentlige mål som er å delegitimere staten Israel. 100-årshenvisningen henspiller på Balfour-erklæringen, ett av de dokumenter som danner det folkerettslige grunnlaget for staten Israel. Ved å kalle Israel en “okkupasjon” røper de at de arbeider for at hele staten skal bort.

Israels ambassadør til Frankrike, Aliza Bin-Noun, har skrevet et åpent brev til alle ordførerne i landet, der hun ber dem om å avvise arrangementene. “2017-utgaven av dette årvisse møtet viser BDS-bevegelsens sanne ansikt”, skriver hun i brevet som ble publisert sist fredag. “Det er antisemittisme, anti-sionisme og anti-Israel.”

“Ved å presentere hele landet som en “koloni”, prøver BDS å delegitimere Israel som det jødiske folks hjemland. Dette står i motsetning til andre regjeringer, slik som den franske og den britiske, som har anerkjent og godkjent Israel som nettopp det.”

Hun advarte mot opptøyer, spesielt sett på bakgrunn av de spesielle forhold som er i Frankrike nå med hensyn til terrorisme.

Ambassaden legger mye arbeid i det som angår fransk lovgivning. Ifølge denne er boikott av Israel ulovlig.

“De franske lovene [om boikott] konstituerer en veldig sterk motstand mot BDS-kampanjer”, sa hun. “BDS-aktivistene er svært klar over det. De vet at de må være svært forsiktige med hva de gjør og hvordan de opererer. Våre venner i Senatet klarte å stanse forsøk på å endre loven sist sommer. Vi opererer også blant ordførere som er Israels venner, og prøver å få disse til å protestere mot alle forsøk på å boikotte Israel, i det minste symbolsk.”

Også CRIF, den franske jødiske paraplyorganisasjonen, prøver nå å engasjere sine medlemmer til å protestere mot BDS-møter i forskjellige byer via sosiale nettverk, både på Facebook og Twitter, i både Frankrike og i UK.

På universitetene er den franske jødiske studentorganisasjonen UEJF også aktiv, og prøver å få universitetene til å avstå fra BDS-arrangementene, og prøver også å reetablere båndene mellom franske studenter og Israel, skriver Jerusalem Post.

Comments are closed.