Recent Posts by Michal Rachel Suissa

Det europeiske kaos

Det er ikke bare i Midtøsten det hersker politisk kaos.  Den franske president Hollandes internasjonale konferanse om den arabisk-israelske konflikten endte uten enighet, selv med en litt avdempet kritikk av Israel, og avslørte at det slett ikke råder utenrikspolitisk harmoni innenfor Den europeiske union, EU. Europeernes mening med denne meningsløse konferansen var...
Les mer

Den håpløse tostatsløsningen

I mai i år var det tyve år siden utløpet av den avtalte tidsfristen Israel og PLO i 1995 satte seg for å innlede forhandlingene om en fredsavtale basert på en tostatsløsning.  Sluttstatusforhandlingene skulle lede til en endelig fredsavtale og opprettelsen av en palestinsk stat i de omstridte områdene i Gaza, Judea...
Les mer

Kommunal utenrikspolitikk

Trondheim har i mange år vært et arnested for anti-israelsk agitasjon i Norge. Ved universitetet, NTNU, har det grodd fast et miljø med røtter tilbake til den venstreekstreme bevegelsen SUF-ml som allerede på 1960-tallet opererte som talerør for og formidler av Moskva-inspirert jødehat. Av mangel på politisk oppdatering er enkelte av datidens...
Les mer

Recent Comments by Michal Rachel Suissa

    No comments by Michal Rachel Suissa yet.