Category Archives: Jødenes bidrag til menneskeheten

NTNU-styret sa nei til boikott av jødene

Først vil vi takke alle dere som har vært med og sendte brev til NTNU eller skrev under anti-boikott-oppropet av Israel, ved Bjørn K. Alsberg, NTNU, Trondheim Som mange kjenner til så kom det et forslag til styret ved NTNU om akademisk og kulturell boikott av Israel fra en gruppe ansatte ved NTNU og HiST. Den...
Les mer

Wiesenthal-senteret tar avstand fra NTNUs foredragsrekke om Israel

I et brev til statsminister Jens Stoltenberg , beklager den internasjonale direktøren i det anerkjente Simon Wiesenthal-senteret, dr. Shimon Samuels, det han kaller ”en ny fase i norsk  stimulering til jødehat.  Direktøren i det verdenskjente instituttet sikter til foredragsrekken med antijødiske og anti-israelske  foredragsholdere som NTNU nylig har gjennomført. ”Viruset med antisemittisme i norske...
Les mer

Om Tisha BeAv og deportasjon av jøder

Av dr. Michal Rachel Suissa, SMA Søndag den 14. august 2005 er dagen som kalles Tisha Be&rsqAv, den niende dagen i måneden Av. På denne dagen faster og sørger jødene over ødeleggelsen av sine to templer i Jerusalem. Dette er en spesiell fastedag, til minne både om ødeleggelsene av templene i Jerusalem, og om at det...
Les mer

Utkastelse av arabiske okkupanter fra jødisk eiendom i Jerusalem

Israelske myndigheter har endelig våget å fjerne 2 av de arabiske familiene som har okkupert om lag 1.400 jødiske hus i Jerusalem siden 1948, da jødene ble jaget ut av araberne. I den jødiske delen fikk araberne derimot lov til å bo blant jødene, uten noen frykt for hverken liv eller hus.  Siden 1967, da...
Les mer

A Survivor of Palestinian Tyranny Defends Israel

FrontPageMagazine.com October 15, 2004 (Below is Brigitte Gabriel’s speech delivered at the Duke University Counter Terrorism Speak-Out, held Thursday, October 14, 2004. The video of Brigitte’s much longer speech may be viewed at Phyllis Chesler’s website The Editors) I’m proud and honored to stand here today as a Lebanese speaking for Israel -- the only democracy in the...
Les mer

Israel og bosettingen i henhold til Folkeretten

Av Talia Einhorn. Professor Talia Einhorn er seniorpartner og forsker ved T. M. C. Asser Institutt[[1]], hun er professor i jus ved Concordia International University i Estland og sjefredaktør i tidsskriftet European Business Organization Law Review  www.asser.nl/ebor.htm [[2]]. Hennes utallige skrifter, publisert i internasjonale, europeiske og israelske justisskrifter og bøker, dekker forskjellige aspekter...
Les mer

Kjærlighet til bestikkelser og belønninger

Av Rabbi Dov Begon (30. april 2004) Kilde: Arutz 7 I sin irettesettelse av nasjonens ledere uttaler profeten Esaias: Dine fyrster er blitt opprørere og holder lag med tyver. Hver eneste av dem elsker bestikkelser (Esaias 1:23). I hans trøstende ord som deretter følger lover han: Jeg lar deg igjen få dommere som i opphavet...
Les mer