Category Archives: Leder

Det europeiske kaos

Det er ikke bare i Midtøsten det hersker politisk kaos.  Den franske president Hollandes internasjonale konferanse om den arabisk-israelske konflikten endte uten enighet, selv med en litt avdempet kritikk av Israel, og avslørte at det slett ikke råder utenrikspolitisk harmoni innenfor Den europeiske union, EU. Europeernes mening med denne meningsløse konferansen var...
Les mer

Den håpløse tostatsløsningen

I mai i år var det tyve år siden utløpet av den avtalte tidsfristen Israel og PLO i 1995 satte seg for å innlede forhandlingene om en fredsavtale basert på en tostatsløsning.  Sluttstatusforhandlingene skulle lede til en endelig fredsavtale og opprettelsen av en palestinsk stat i de omstridte områdene i Gaza, Judea...
Les mer

Kommunal utenrikspolitikk

Trondheim har i mange år vært et arnested for anti-israelsk agitasjon i Norge. Ved universitetet, NTNU, har det grodd fast et miljø med røtter tilbake til den venstreekstreme bevegelsen SUF-ml som allerede på 1960-tallet opererte som talerør for og formidler av Moskva-inspirert jødehat. Av mangel på politisk oppdatering er enkelte av datidens...
Les mer

Når mediene styrer politikere

Det er 132 år siden Venstre-lederen Johan Sverdrup innledet parlamentarismen i Norge ved å erklære ”All makt i denne sal.” Det er lenge siden vi hadde en maktkonsentrasjon blant landets folkevalgte. I dag får vi rett som det er opplevelser av at selv parlamentet er mediestyrt etter loven om det politisk korrektes...
Les mer

Fakkelmarsjen fortsetter

Den 9. november var det 78 år siden Krystallnatten.  I år begynte dagen med nyheten om at Donald Trump hadde vunnet det amerikanske presidentvalget.  Vi forstår den frustrasjonen som gjør seg gjeldende på den politiske venstresiden og i alle dens massemedier som gjennom år enstemmig har rakket ned på amerikanernes presidentkandidat...
Les mer

Vi og de andre

En gjennomgående egenskap ved kulturen innenfor de imperialistiske stormaktene var en nedlatende holdning til imperiets undersåtter og deres ”eksotiske” kultur og livsførsel.  I dag kalles det gjerne ”rasisme,” en postmoderne betegnelse som er mer utbredt enn hva mediene vil ha det til.  Hvordan kommer rasisme til uttrykk når imperialismens gamle infrastruktur for...
Les mer