Tag Archives: israel-boikott

NTNU-styret sa nei til boikott av jødene

Først vil vi takke alle dere som har vært med og sendte brev til NTNU eller skrev under anti-boikott-oppropet av Israel, ved Bjørn K. Alsberg, NTNU, Trondheim Som mange kjenner til så kom det et forslag til styret ved NTNU om akademisk og kulturell boikott av Israel fra en gruppe ansatte ved NTNU og HiST. Den...
Les mer

SMA til NTNU: Akademisk og kulturell boikott av Israel

Åpent brev til NTNUs styre v/ Rektor Torbjørn Digernes postmottak@adm.ntnu.no  NTNU 7491 Trondheim                                                                                                             Oslo 8.november 2009

Spørsmålet om akademisk og kulturell boikott av Israel

Det norske Senter mot antisemittisme, SMA, har med stor bekymring merket seg initiativet fra NTNUs daglige ledelse og den aktive støtten til å avholde en forelesningsserie om Israel-Palestina-konflikten ved NTNU....
Les mer

Wiesenthal-senteret tar avstand fra NTNUs foredragsrekke om Israel

I et brev til statsminister Jens Stoltenberg , beklager den internasjonale direktøren i det anerkjente Simon Wiesenthal-senteret, dr. Shimon Samuels, det han kaller ”en ny fase i norsk  stimulering til jødehat.  Direktøren i det verdenskjente instituttet sikter til foredragsrekken med antijødiske og anti-israelske  foredragsholdere som NTNU nylig har gjennomført. ”Viruset med antisemittisme i norske...
Les mer